• Geplaatst op 07-06-2016
  • Algemeen

“Van een marktleider wordt een bijzondere verantwoordelijkheid gevraagd ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen,”stelt Anneke (Quality Assurance Manager PACOMBI GROUP). “Die taak nemen wij bij Paardekooper zeer serieus. Maatschappelijke vraagstukken dagen ons uit, om kritisch naar onze eigen business te kijken. Dit doen wij aan de hand van ISO 26000.”

ISO 26000

“ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere MVO-focus. Bedrijven, overheid en consumenten verwachten een duidelijk en eerlijk verhaal. Ook als het gaat om de herkomst van verpakkingen en disposables. Verantwoordelijkheid nemen gaat samen met verantwoording afleggen. Daarom weten medewerkers, klanten en andere belanghebbenden precies wat ze van ons kunnen verwachten. Naast een helder verhaal willen wij vooral ook andere bedrijven inspireren met ons MVO-beleid. Samenwerken is hierbij essentieel.”

BSCI

“Belangrijke thema’s binnen onze bedrijfsvoering zijn arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieubewustzijn, eerlijk zakendoen, voedselveiligheid en een goede kwaliteit. Wij zetten ons actief in om onze milieuprestaties te verbeteren en co2 uitstoot te verminderen. Wij hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. Van onze toeleveranciers vragen wij dezelfde garanties. Daarom zijn wij onder meer aangesloten bij BSCI, een internationale gedragscode gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden.”

Milieu

“Wij ondernemen verschillende activiteiten om onze impact op de omgeving te minimaliseren. Hierbij richten wij ons zowel op onze bedrijfsvoering als op de producten die wij verkopen. Op dit moment erken wij bijvoorbeeld aan een slimmere energiehuishouding conform MJA3/MEE (meerjarenafspraken nergie-efficiëntie). Wij nemen bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van afvalscheiding en duurzaam transport. Zo streven wij naar een maximale beladingsgraad van onze vrachtwagens. Dit is uiteindelijk ook direct in het voordeel van onze klanten.”

Verantwoorde inkoopkeuzes

“Voor het onderzoeken van de milieuimpact van de producten die wij verkopen, werken wij volgens een erkende LCA Methode. Hiervoor beschikken wij over een geavanceerd onderzoekscentrum: The LCA Centre. Hier doen wij in ons eigen laboratorium onder andere onderzoek naar de materiaal samenstelling van de verpakkingen en disposables. Dat stelt ons in staat de verbruikte grondstoffen, de verbruikte energie, het geproduceerde afval en de emissies die in het milieu terechtkomen, gedurende alle stadia van de levenscyclus van een product betrouwbaar in kaart te brengen. Van grondstofwinning tot aan de afvalverwerking en/of recycling. Met deze informatie helpen wij klanten, om verantwoorde keuzes te maken aangaande hun assortiment verpakkingen en disposables en helpen wij bij het formuleren van verdedigbare milieuclaims.”