• Geplaatst op 14-08-2015
  • Industrie

MVO is niet langer een modeterm, maar de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Consumenten willen vandaag de dag weten waar de producten vandaan komen en hoe deze worden geproduceerd. Dit geldt tevens voor ons als leverancier. Wij kijken verder dan alleen een gunstige prijs; wij houden ook rekening met sociale aspecten en milieuaspecten. Zodat we onszelf recht in de spiegel kunnen aankijken én zodat we onze klanten een duidelijk verhaal kunnen vertellen.

We herinneren ons allemaal de instorting van de textielfabriek in Bangladesh in 2013. Hierbij kwamen meer dan duizend mensen om. Een dergelijke ramp raakt een breed publiek en zwengelt de discussie aan over de prijs van onze welvaart. Naar aanleiding hiervan hebben wij destijds direct ons MVO-beleid aangescherpt met een BSCI-lidmaatschap.

BSCI-lidmaatschap

BSCI staat voor Business Social Compliance Initiative en heeft tot doel om wereldwijd de werkomstandigheden in de toeleveringsketen te verbeteren. BSCI is geen certificeringssysteem, maar een proces, dat toeleveranciers stapsgewijs helpt om de arbeids- en milieuomstandigheden in fabrieken en landbouwbedrijven te verbeteren.

Echt meedoen

Meedoen betekent ook echt meedoen. Als lid moeten we doorlopend aan targets en kwaliteitsquota voldoen. Een eerste stap was bijvoorbeeld het in kaart brengen van producenten in risicolanden (landen in Azië, Afrika en Oost-Europa). Van deze producenten wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de BSCI Code of Conduct. Deze Code is gebaseerd op diverse internationaal aanvaarde richtlijnen, zoals de VN-Verklaring van de Rechten van het Kind en Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. Er vinden regelmatig audits plaats om te controleren wat de actuele status is: goed of noodzaak tot verbetering. Op deze manier houden wij onszelf en onze producenten scherp.

Helderheid van zaken

‘Gewoon’ producten op de markt brengen, is verleden tijd. We moeten als bedrijven een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke kwesties, zoals slechte arbeidsomstandigheden en klimaatverandering. Waar komen onze verpakkingen vandaan? Onder welke omstandigheden worden de verpakkingen vervaardigd? En we gaan bij Paardekooper nog een stap verder: hoe zit het met de herkomst van de materialen die gebruikt worden voor onze verpakkingen? Wij kijken niet alleen naar de toeleveringsketen, maar ook naar de complete levenscyclusanalyse van onze producten, volgens onze unieke LCA-methode.

Uit het Dossier Duurzaam 2014 blijkt dat zeven op de tien consumenten het belangrijk vindt, dat bedrijven duurzaam ondernemen, maar meer dan de helft weet niet wat een onderneming precies doet. Hopelijk heb je na het lezen van dit verhaal een beter beeld van wat wij zoal doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.