• Geplaatst op 11-12-2015
  • Algemeen

Ieder tasje dat niet verstrekt wordt, kan ook niet in het milieu belanden. Maar hoeveel effect het verbod op gratis plastic tasjes vanaf 2016 op het milieu zal hebben, is niet bekend.


Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma op vragen van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra over de Ontwerp-Regeling beheer verpakkingen. Met de Regeling wordt de gratis uitgifte van plastic tasjes verboden.

Milieueffect

Volgens Dijkstra kan de staatssecretaris het milieueffect van een wettelijk verbod niet hard maken of specifiek onderbouwen. Hij wil weten waarom het verbod dan toch doorgevoerd wordt. Dijksma geeft aan uit de eerder uitgevoerde pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ blijkt dat beprijzen in combinatie met goede communicatie zorgt voor 77 procent minder uitgegeven plastic tassen. Die reductie noemt ze “aanzienlijk”, en milieuwinst omdat er minder grondstoffen gebruikt worden en er minder tassen in het zwerfvuil terecht kunnen komen. Dat is voor haar voldoende aanleiding om over te gaan tot het verbod. Daarnaast was de andere optie die de EU-Richtlijn biedt, een reductiedoelstelling, waarschijnlijk niet effectief genoeg. Ook zagen een aantal branches liever regelgeving, zodat voor alle winkeliers dezelfde regels gelden en welwillende winkeliers geen klanten verliezen omdat een concurrent wel een gratis uitgeeft.


Over het exacte effect op zwerfvuil geeft Dijksma geen cijfers. Wel komt ze met verwante data, zoals dat plastic tassen in 2012 één van de meest gevonden items op stranden waren en dat het aandeel plastic tassen in de totale massa zwerfafval in 2008-2014 2,4 procent bedroeg.


Handhaving

De handhaving van het verbod zal in eerste instantie terughoudend zijn. Dijksma geeft aan er begrip voor te hebben dat winkeliers in de opstartfase niet meteen alles op orde hebben. Terughoudende handhaving bestaat bijvoorbeeld eerst uit voorlichting over de regeling en later eventueel een waarschuwing. Pas bij herhaling zullen dwangsommen worden opgelegd. Ook zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een risicoanalyse maken van de naleving. Op basis daarvan zal het toezicht verder vorm krijgen. Als winkeliers meer geld vragen voor de plastic tasjes dan zij er zelf aan hebben uitgegeven, kan Dijksma dat niet voorkomen. Het staat winkeliers vrij om zelf hun prijs te kiezen. Wel geeft de Regeling een richtbedrag van 25 cent per tas aan.

Informatie

Winkeliers en consumenten zullen verder op diverse manieren geïnformeerd worden over het verbod. Winkeliers krijgen informatie via (online) media, branches en de Kamer van Koophandel. Ook krijgen ze toolkits in drie talen en kassastickers. Consumenten worden via posters in abri’s en online media van de overheid geïnformeerd.


bron: www.afvalonline.nl

Paardekooper

Ook wij zullen onze klanten proactief gaan informeren vanaf januari in onze Stores en Webshop. Daarnaast bieden wij nu al een compleet assortiment herbruikbare tassen aan.