• Geplaatst op 13-06-2016
  • Algemeen

Olof van der Gaag is sinds kort werkzaam als Directeur bij de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Hiervoor was hij als Directeur Campagnes bij Stichting Natuur & Milieu, nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van de LCA Methode. Olof gelooft in het succes van de combinatie tussen ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aanpak van Paardekooper is hier, volgens hem, een mooi voorbeeld van.

“Het is bijzonder om te zien dat een commerciële partij zich op deze manier inzet voor het maatschappelijke doel. Alan Campbell (Technical Director PACOMBI GROUP) ontwikkelde een methode om de milieu-impact van disposables en verpakkingen objectief inzichtelijk te maken. Uitganspunt hierbij is een LCA-gedreven benadering. De complexe materie vroeg om een multidisciplinaire aanpak. Daarom klopte Paardekooper aan bij Stichting Natuur & Milieu. De samenwerking met een onafhankelijke partij betekent enerzijds meer overtuigingskracht. Anderzijds leiden de verschillende inzichten tot nog scherpere analyses en dus betere data. Doel was verdere objectivering van de LCA Methode en het optimaliseren van de externe communicatie.”

Twee verschillende werelden

“Vroeger was de samenwerking tussen onze bedrijven waarschijnlijk ondenkbaar geweest. Een verpakkingsbedrijf en een milieuorganisatie. Een groter contrast is haast niet denkbaar, maar uiteindelijk gaat het erom, wat je als organisatie nastreeft. Paardekooper wil af van loze milieuclaims en streeft naar een aantoonbaar lagere milieu-impact van disposables en verpakkingen. Als milieuorganisatie staat Natuur & Milieu hier natuurlijk volledig achter. Het is mooi om te zien hoe twee totaal verschillende werelden elkaar gevonden hebben in een plezierige en constructieve samenwerking, gericht op een maatschappelijk belang.”

Voordeel voor (overheids) instellingen

“Gemeenten en instellingen worstelen met de vraag wat nu écht duurzamer is,” weet Olof vanuit zijn ervaring. “Dit geldt voor verschillende categorieën. Van de kartonnen bekertjes in de kantine tot duurzame energie. Maar vooral die kartonnen bekertjes zijn voor veel instellingen een raadsel, als het gaat om de milieu-impact. Het is niet altijd wat het lijkt. Plastic is niet per definitie slechter voor het milieu dan karton. Waar doe je als organisatie dan goed aan? Via de LCA Methode wordt deze informatie op een laagdrempelige manier toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Niet alleen op het niveau van de organisatie, maar ook richting de eindgebruiker door middel van Bright®.”