• Geplaatst op 11-06-2016
  • Algemeen

Oud-Beijerland, 11 mei 2016

Op 25 april jl. heeft PACOMBI GROUP de zelfverklaring ISO 26000 ondertekend. ISO 26000 helpt bedrijven bij het implementeren en actueel houden van het MVO-beleid. Bij het tot stand komen van de zelfverklaring maakte het bedrijf gebruik van de ‘Regelhulp ISO 26000’. Deze praktische hulp is ontwikkeld door de Federatie Nederlandse rubber- en kunststoffenindustrie (NRK) en NEN.

“Bedrijven en consumenten verwachten een duidelijk en eerlijk verhaal. Ook als het gaat om de herkomst van verpakkingen en disposables,” stelt Anneke van der Meijs, Quality Assurance Manager bij PACOMBI GROUP. “ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere MVO-focus, zodat medewerkers, klanten en andere belanghebbenden precies weten, wat zij van ons kunnen verwachten. De verpakkingsindustrie wordt wat mij betreft te vaak in een negatief daglicht geplaatst. Verpakkingen zijn ook heel functioneel. Ze fungeren als informatiedrager en hebben een positieve werking op de houdbaarheid van voeding en voorkomen schade en (voedsel)verspilling. Wij zien het als onze taak om hier duidelijke informatie over te geven. Milieu is daarom één van de belangrijkste thema’s binnen onze bedrijfsvoering. Andere thema’s zijn arbeidsomstandigheden, mensenrechten en eerlijk zakendoen. Als bedrijf gaan wij structureel met deze thema’s aan de slag.”.

MVO-inspanningen

“Wij ondernemen diverse activiteiten om onze milieu-impact te minimaliseren. Hierbij richten wij ons zowel op onze bedrijfsvoering als op de producten die wij verkopen. Wij nemen bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van afvalscheiding en duurzaam transport. Zo streven wij naar een maximale beladingsgraad van onze vrachtwagens. Voor het onderzoeken van de daadwerkelijke milieu-impact van verpakkingen, werken wij volgens een erkende LCA-methode. Verder zijn wij aangesloten bij BSCI, een internationale gedragscode, gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij onze (toe)leveranciers en nemen wij zelf de nodige maatregelen als het gaat om goed werkgeverschap en veiligheid in en rondom ons bedrijf.”

MVO als vanzelfsprekendheid

“Met de ondertekening van deze zelfverklaring wordt MVO binnen de rubber- en kunststofbranche echt vanzelfsprekend”, aldus Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies bij de NRK. “We zien dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan een MVO-richtlijn zoals ISO 26000. Dit implementatietraject geeft daar invulling aan. Daarnaast wordt elk jaar de content van de Regelhulp door de deelnemers verder verrijkt, waarvan de hele branche kan profiteren.”*

Ondertekening van de zelfverklaring vond plaats tijdens het Partners in Kunststof en Rubber On Tour event bij Apollo Vredestein in Enschede. Naast PACOMBI GROUP maakten nog zes andere bedrijven hun inspanningen bekend. In totaal zijn inmiddels bijna dertig NRK leden actief aan de slag met de MVO-richtlijn.

*tekst afkomstig uit het officiële persbericht van de NRK.

Fotobijschrift:

Mede ondertekening van de ISO 26000 (MVO) zelfverklaring bij Apollo Vredestein in Enschede door Anneke van der Meijs en Niek Hoogsteen.

Voor meer informatie:

Anneke van der Meijs, Anneke.vanderMeijs@vanderwindt.com.

Over PACOMBI GROUP [algemeen]

PACOMBI GROUP is een familiebedrijf, dat met zo’n 380 fte’s een jaaromzet van circa € 250 miljoen realiseert in verpakkingen, disposables en bedrijfsbenodigdheden. PACOMBI Group is actief in diverse markten, waaronder retail foodservice, industrie en de horti- en agri-business. Het gezamenlijk assortiment omvat meer dan 40.000 artikelen. Tot PACOMBI GROUP behoren Van der Windt Verpakking (Honselersdijk), Olsthoorn Verpakkingen (Maasdijk, Naaldwijk en Aalsmeer), Van der Windt Packaging (België), Van der Windt Packaging (UK), Van der Windt Packaging (Ierland), Paardekooper Verpakkingen (Oud-Beijerland), Depa Disposables (Beuningen), Depa International (Polen), Halma Packaging (Beuningen), PACOMBI GROUP Asia (China), The LCA Centre (Beuningen)